Swipe to the left

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «LoveAvramiSales»

By Admin 1 years ago 1107 Views

1) Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 13 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

2) Διάρκεια του Διαγωνισμού.

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Δευτέρα 13/08/2018 έως την Παρασκευή 27/08/2018

3) Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος, που είναι εγγεγραμμένος χρήστης του INSTAGRAM, για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να επισκεφτεί στον ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ https://www.instagram.com/avramisoptics/ , στο post του συγκεκριμένου διαγωνισμού, να κάνει like, tag 2 φίλους και να αφήσει σχόλιο με το hashtag #LoveAvramiSales.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10/08/2018 όπου θα διεξαχθεί και η κλήρωσή για την ανάδειξη του νικητή.

4) Δώρο.

1 νικητής θα κερδίσει μία δωροεπιταγή 100€ την οποία μπορεί να εξαργυρώσει στο φυσικό μας κατάστημά (Ερμού 7) ή online στο www.avramisoptics.gr

O διοργανωτής επιφυλάσσεται και έχει δικαίωμα αλλαγής της ημέρας ή τοποθεσίας του Δώρου με έγκυρη ενημέρωση (3 ημέρες πριν) των νικητών.

5) Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.

Ο νικητής του ανωτέρου δώρου του διαγωνισμού θα αναδειχθεί την Παρασκευή 10/08/2018, και θα ανακοινωθεί με ανάρτηση post στο https://www.instagram.com/avramisoptics. Μόλις ο νικητής αποστείλει τα στοιχεία του με μήνυμα στο «Avramis Optics» θα επικοινωνήσουμε μαζί του για την παραλαβή του δώρου του.

6) Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του και δεν αποστείλει τα στοιχεία του μέσω προσωπικού μηνύματος στο (INSTAGRAM), τη θέση του νικητή θα την καταλαμβάνει ο πρώτος κατά την κλήρωση επιλαχών. Σε περίπτωση που και ο επιλαχών δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών, το δώρο ακυρώνεται.

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας,)

7) Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι, δε θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα νικητών του Διαγωνισμού, και δεν θα δώσει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

8) Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το ΙNSTAGRAM, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

9) Μετά την λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

10) Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των social media.

11) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

12) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και ρητή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Διαγωνισμό. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

13) Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

14) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

Κάντε Tag & Κερδίστε

By AvramisOptics 2 years ago 4359 Views

Φέτος στις εκπτώσεις, αγοράστε τα γυαλιά ηλίου σας από τα Οπτικά Αβράμης και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε την αξία τους σε μετρητά!

Μυωπία

By Nafsika 2 years ago 1769 Views

Μυωπία : Ονομάζεται η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία ο οφθαλμός έχει περισσότερη δύναμη από όση χρειάζεται για το δεδομένο μήκος του. Αποτέλεσμα είναι η εικόνα που λαμβάνει εστιάζοντας σε ένα μακρινό αντικείμενο σε χαλαρή κατάσταση να σχηματίζεται πιο μπροστά από ότι θα έπρεπε. Για το λόγο αυτό όταν επιχειρούμε να διορθώσουμε τη μυωπία, αυτό που πρέπει να κάνουμε στην ουσία είναι να αφαιρέσουμε την απαιτούμενη δύναμη από το σύστημα του οφθαλμού. Άρα, οι φακοί που χρησιμοποιούμε είναι αρνητικής δύναμης. Η λέξη μυωπία προέρχεται από τη λέξη μύωψ που ονομάζεται αυτός που κλείνει τα μάτια, όπως αντιδρούν και οι μύωπες κοιτάζοντας σε ένα μακρινό στόχο.

Υπερμετρωπία

By Nafsika 2 years ago 1679 Views

Υπερμετρωπία : Ονομάζεται η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία ο οφθαλμός έχει λιγότερη δύναμη από όση χρειάζεται για το δεδομένο μήκος του. Αποτέλεσμα είναι η εικόνα που λαμβάνει εστιάζοντας σε ένα μακρινό αντικείμενο σε χαλαρή κατάσταση να σχηματίζεται πιο πίσω από ότι θα έπρεπε. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όταν εστιάζει και σε ένα κοντινό αντικείμενο. Για το λόγο αυτό όταν επιχειρούμε να διορθώσουμε την υπερμετρωπία, αυτό που πρέπει να κάνουμε στην ουσία είναι να προσθέσουμε την απαιτούμενη δύναμη στο σύστημα του οφθαλμού. Άρα, οι φακοί που χρησιμοποιούμε είναι θετικής δύναμης.

Αστιγματισμός

By Nafsika 2 years ago 1930 Views

Αστιγματισμός : Ο αστιγματισμός μπορεί να χαρακτηριστεί ως απλός μυωπικός, υπερμετρωπικός, μικτός ή και σύνθετος. Είναι μια πιο περίπλοκη διαθλαστική ανωμαλία καθώς οφείλεται σε συγκεκριμένες μοίρες του ματιού. Στις παραπάνω αμετρωπίες ο κερατοειδής, δηλαδή η εξωτερική επιφάνεια του οφθαλμού, είναι σφαιρικός, δηλαδή έχει την ίδια δύναμη σε όλη την επιφάνειά του. Στον αστιγματισμό κάποιος άξονας πάνω στον κερατοειδή θα εμφανίζεται λίγο πιο κυρτός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χρειάζεται άλλης δύναμης διόρθωση για τον συγκεκριμένο άξονα και άλλη διόρθωση για όλη την υπόλοιπη επιφάνειά του προκειμένου να πετύχει ομοιόμορφη καθαρή όραση. Για τη διόρθωσή του χρησιμοποιούμε κυλινδρικούς φακούς οι οποίοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένο άξονα στον οφθαλμό

Πρεσβυωπία

By Nafsika 2 years ago 1827 Views

Πρεσβυωπία : ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία ένας οφθαλμός αδυνατεί να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα λόγω ηλικίας. Είναι μια εξελικτική κατάσταση και δε θεωρείται αμετρωπία ή διαθλαστική ανωμαλία. Ξεκινάει από την ηλικία περίπου των 40 ετών και με την πάροδο του χρόνου εξελίσσεται. Στο εσωτερικό του ματιού υπάρχει ένας φακός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει όταν θέλει να εστιάσει σε κοντινές αποστάσεις. Η προσαρμοστικότητα αυτή ελαττώνεται από την ημέρα της γέννησης και μετά! Στην ηλικία των 40 έχει φτάσει σε σημείο τέτοιο ώστε να δημιουργεί έντονη θόλωση. Είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση και η διόρθωσή της επιτυγχάνεται με τη χρήση θετικών φακών ή πολυεστιακών.

Η πρεσβυωπία θεωρείται φυσική εξέλιξη του οφθαλμού για αυτό πρέπει όλοι να είμαστε συμφιλιωμένοι με αυτήν!

5 Iconic Women, 5 Iconic Sunglasses

By Marina 2 years ago 2628 Views

Τα γυαλιά ηλίου αποτελούσαν ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι της μόδας και του στυλ… Και τα διάσημα είδωλα, οι ντίβες των δεκαετιών 50s, 60s και 70s φαίνεται πως το γνώριζαν καλά αυτό… Γυναίκες που έγιναν μύθοι, η κάθε μια με το δικό της στυλ και τη δική της προσωπικότητα που ακόμη και σήμερα αποτελούν έμπνευση… Έμπνευση για σχεδιαστές, αλλά και για εμάς που θέλουμε μια δόση από το παλιό glamour που αντιπροσωπεύουν! Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στο είδος γυαλιών που εκείνες επέλεγαν, κάνοντας το να μείνει ανεξίτηλο στο χρόνο.

A Ray Of Spring!

By Marina 2 years ago 1315 Views

H Άνοιξη έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της, φτιάχνοντας τη διάθεση και αναπτερώνοντας το ηθικό μας… Κάθε φορά όμως που έρχεται μια νέα εποχή, αναπόφευκτα ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αλλαγή της γκαρνταρόμπας καθώς και με τις νέες τάσεις της μόδας! Οι εβδομάδες μόδας ανά τον κόσμο βρίσκονται σε εξέλιξη ή έρχονται στο τέλος τους και φυσικά θέλουμε να παραμένουμε on trend! Χωρίς βέβαια να χάνουμε τα στοιχεία της προσωπικότητας μας… Οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να ενημερωνόμαστε για αυτά που οι αγαπημένοι μας σχεδιαστές προστάζουν και να ενσωματώσουμε στο δικό μας στυλ ότι μας ταιριάζει.

Αμετρωπία

By Nafsika 2 years ago 2462 Views

Αμετρωπία: Ονομάζεται μια μη φυσιολογική διαθλαστική κατάσταση, κατά την οποία ο οφθαλμός αδυνατεί να σχηματίσει την εικόνα ενός μακρινού αντικειμένου πάνω στον αμφιβληστροειδή, δηλαδή την εσωτερική επιφάνεια του οφθαλμού. Έτσι, πάνω στον αμφιβληστροειδή σχηματίζεται μια θολή εικόνα με αποτέλεσμα να μη γίνεται δυνατή καθαρή όραση. Η φυσιολογική διαθλαστική κατάσταση ενός οφθαλμού ονομάζεται εμμετρωπία.

Instagram Giveaway

By Webmaster 2 years ago 1947 Views

Πρώτος διαγωνισμός Άνοιξης! O νικητής θα κερδίσει το υπέροχο ζευγάρι γυάλιων ηλίου της φωτογραφίας ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα!!

Ο #Διαγωνισμός θα διαρκέσει ως και την Δευτέρα 3/4/2017 και θα ανακοινωθεί από το Instagram προφίλ μας.